Monday, November 19, 2007

Att förenkla sin tillvaro

Att reducera, förenkla, minimera tillvaron och skapa utrymme för det som är viktigt är en väsentlig del i att försöka leva ett grönare liv. För mycket prylar stjäl tid och energi, kräver underhåll och kostar pengar. Alltför mycket engagemang kan också vara krävande, hur givande det än kan vara på andra sätt. Men någonstans måste man se till att det finns "tomma ytor", både mentalt och bokstavligt, för att man ska kunna reflektera över saker och ting och åstadkomma förändring. Läs mer i det här inlägget från bloggen Simple Living. Väldigt bra skrivet!

1 comment:

Ekonomiskt Sinne said...

hej!
kikar in lite snabbt och konstaterar att du har rätt.