Friday, June 13, 2008

Spela golf eller odla mat?

Idag läser jag i tidningen (GP, ingen länk, tyvärr) att matbristen i det redan utsatta Sydostasien förvärras av att stora arealer mark som tidigare användes till risodling i stället blir till golfbanor och turistanläggningar. Att odla ris lönar sig dåligt, eftersom mellanhänder tar det mesta av förtjänsten och många odlare slutar. Det är betydligt lönsammare att jobba i turistindustrin. Skrämmande, och samtidigt fullt begripligt Varför slita på risfälten när man jobba med något som är både lönsammare och trevligare? Och ändå helt obegripligt att en sådan utveckling får lov att fortgå!

Här hemma har också tusentals hektar åkermark blivit golfbanor. Det är kanske inget stort problem idag, med vad händer när transporten och importmaten blir mycket dyrare och vi måste producera mycket mer av vår egen mat? Är det överhuvudtaget möjligt att återuppta golfbanemarken till att odla mat? Det perfekta gräset på golfbanorna kräver stora mängder konstgödning och besprutning för att hålla sig perfekt (även om golfklubbarna också har hakat på eko-trenden och sprutar mindre). Hur många år tar det att ställa om en golfbana till ekologisk odling? Jag har ingen aning!

Somliga menar att det ändå är bättre att bygga golfbanor än att plantera granskog på den oanvända åkermarken. Granskog förändrar jordmånen och markkemin kraftigt och det tar lång tid att ställa om till jordbruk igen.

Eller ska vi bara låta markerna slya igen? Slyet kan åtminstone skördas och bli till biobränslen. Men det blir inget trivsamt landskap av det hela. Fler betesdjur? Det är dålig lönsamhet på djur som mest går på naturbeten – man behöver ge kraftfoder för att få en tillväxt på djuren som gör dem lönsamma.

Eller behöver vi helt enkelt en helt annan jordbrukspolitik som gynnar naturbeten, ekologisk odling (som behöver större arealer än det traditionella), biobränsleproduktion, som möjliggör för småbrukare att få en lönsamhet på sina gårdar, som värnar det gamla kulturlandskapet och dess värden (som inte bara är skönhetsvärden!)? Många frågor...

No comments: