Friday, March 16, 2007

Boktips

Ett par böcker som inspirerat mig i mitt trädgårdsodlande:

Toby Hemenway: Gaia's Garden. A Guide to Home-Scale Permaculture
Patrick Whitefield: The Earth Care Manual. A Permaculture Handbook for Temperate Climates

Det här är inga traditionella trädgårdsböcker. De tar ett helhetsgrepp på detta med odling, miljö, försörjning, resurser, boende o.s.v. – det som kallas permakultur. Samtidigt får man gott om handfasta tips på hur man kan anlägga en trädgård för att få ut maximalt av den med minimalt med resurser och ansträngning. Gaia's Garden är skriven för amerikanska förhållanden, vilket betyder att man inte direkt kan överföra sorter och sånt till svenska trädgårdar. The Earth Care Manual – för övrigt en riktig tegelsten med sina drygt 450 sidor – är skriven för brittiska förhållanden och betydligt mer användbar. Men båda böckerna är fantastiska inspirationskällor.

Permakultur som idé och koncept är för övrigt värt en egen diskussion - men det tar vi en annan gång. Kolla
http://www.holon.se/folke/lectures/permacult/permakultur_sv.shtml under tiden

No comments: