Thursday, April 17, 2008

Ny jordbruksrapport från UNESCO

En ny rapport från UNESCO tar ett brett perspektiv på jordbruket i ett globalt perspektiv och hävdar bl.a. vikten av att komma ifrån det stora användandet av fossila bränslen i jordbruksarbetet. I praktiken borde detta innebära en övergång till mer ekologiska metoder. Intressant!

Läs mer och här

No comments: