Thursday, October 09, 2008

Vattenkraft då och nu

Sol och vind är på tapeten som miljövänliga energikällor. Men småskalig vattenkraft har använts i vårt land i tusen år eller mer. Inte bara till mjölkvarnar, man har använt vattnets energi till att driva sågverk, vadmalsstampar, järnbruk och allt möjligt. En hel del av Sveriges tidigare industrialisering har vattenkraften att tacka för sin existens. Spåren av den finns kvar lite varstans ute i skog och mark – kanske en del av de gamla kvarnfallen skulle kunna återställas varsamt och användas till att producera elkraft?

En gammal kvarnruin kan skymtas på andra sidan åfåran. Bara stengrunden finns kvar.

Det stilla vattnet i dämmet ovanför en lite större anläggning, nu helt övergiven och övervuxen.


Samma plats – från andra hållet. Det är fascinerande mycket kraft i det strömmande vattnet. Stengrunden till kvarnen syns ännu, men hur länge till?


1900-talets anläggningar var större och rejälare. Här drev man ett sågverk med vattenkraft långt in i förra seklet. Nu är här ett museum...Nytt och gammalt sida vid sida. Den gamla mjölkvarnen har byggts om och är nu ett litet kraftverk som ger el till bygden och t.o.m. ett litet överskott att sälja. En möjlig väg att gå också för andra liknande platser?

1 comment:

gunilla said...

Fantastiskt fina vattenbilder!