Monday, September 15, 2008

Det här är intressant! Kol som jordförbättring.

När jag skrev om matjord för ett tag sedan så var det någon som kommenterade om att blanda kol i jorden som förbättring. Nu har jag hittat den här artikeln i nättidningen Hen and Harvest.

År 1542 beskrev en av de spanska erövrarna hur det fanns städer, åkrar med bördig jord och ett omfattande nätverk av vägar i Amazonas. Senare forskare har tvivlat på de här uppgifterna. Man hade inte hittat några spår av den här civilisationen och jorden i regnskogen är inte alls bördig – den jord man får när man bränner regnskogsträd för att odla utarmas på några år.

Nu har man nyligen hittat ganska omfattande spår av bebyggelse och odling i Amazonas från 1500-talet. Så de gamla uppgifterna verkar ha fog för sig. Det är intressant i sig, men det kanske allra mest spännande är hur man byggde upp odlingsbar mark i regnskogen. Jorden tycks ha innehållit väldigt stora mängder kol. Det blir i och för sig nästan alltid kol i marken där människor vistats, kol från eldstäderna sprids runt på boplatsen och ut på åkrarna. Men här tycks man medvetet ha utnyttjat kol som jordförbättring. Det handlar om så kallat aktivt kol, bränt i gropar (som enkla kolmilor) och sedan finfördelat. Man vet dock inte om man medvetet brände kol eller om kolet var en biprodukt av att man t.ex. lagade mat i gropar.

Allt det här kolet fungerar som utmärkt jordförbättring och tycks underlätta för växterna att ta upp olika näringsämnen. Dessutom fungerar det som en kolsänka och minskar CO2-halten i atmosfären. Det öppnar sig onekligen spännande perspektiv kring ekologisk odling i framtiden. Kan vi ta efter och kanske till och med förbättra de gamla Amazonas-böndernas teknik?

Läs artikeln och kolla gärna de intressanta länkarna!

3 comments:

gunilla said...

Låter mycket intressant!

Jordefamn said...

Ja, vi hade en föreläsare om detta på Holma i Höör, när vi lärde oss att kola och han berättade om just detta.

En bra sak att göra var dock att "inaktivera" kolen, dvs fylla den med näringsämnen, då skulle det enligt föreläsaren gå snabbare att få jorden bördig, annars tar kolen först upp ämnen ur jorden, som jag förstod det.

Vi utförde några tester på tomatplantor, men jag vet inte än hur de har gått, om det går att se någon skillnad efter bara en säsong.

Det är iaf mycket intressant, då det också, som du nämner, är ett sätt att minska koldioxiden i atmosfären (om man kolar på rätt sätt åtminstone). Alltså två bra saker på en gång! Dessutom får man tjära när man kolar, om man inte använder den gasen till förbränningen, vilket kan vara användbart till mycket.

Tack för länken!

M said...

Hittade din blogg via bärgodisrecept ("fruit leather"). Glad att du tar initiativ och arbetar med miljöfrågor i vardagen. Allt sånt behövs. Sprid din egergi och fortsätt inspirera andra!

(har du andra recept på godis som kan göras av bär, skicka gärna tíll lillamaije[ at]hotmail.) <-spamförebyggande mailadress. :/ )