Saturday, September 15, 2007

Ett sätt att se på saken...

Hur mycket av vår bekvämlighet är vi beredda att släppa?

Från No Impact Man

No comments: