Saturday, May 21, 2011

Det anade vi väl redan

Ekologisk odling lönar sig snabbt genom en ökad biologisk mångfald, vilket är fullt mätbart i ekonomiska värden, till exempel genom bättre skörd.

En kort artikel i BT refererar en undersökning från SLU. Resultaten redovisas i den vetenskapliga tidskriften Journal av Applied Ecology, ska se om jag hittar den någonstans.

No comments: