Saturday, May 12, 2012

Vi skapar levande genbanker i våra trädgårdar...

... och vi är många. Jag sitter och plockar med fröpåsar med spännande innehåll. Gotländsk vit böna. En finsk bondböna. Brun böna från Östergötland. Svedjerova. En dansk matlök. Mina egenförökade gråärter, ursprungligen från Orust, men odlade så länge här att de börjar bli en sjuhäradsärta. De här fröerna finns inte att köpa, ändå är det många som odlar dem och det finns en livaktig rörelse för att bevara och sprida gamla, lokalt anpassade sorter av köksväxter. Vi byter med varandra, förökar i våra egna trädgårdar och sprider fröer vidare till dem som är intresserade.

Gamla sorter av köksväxter är ett kulturarv i lika hög grad som fornlämningar, gamla byggnader och kulturlandskap. Liksom vi bevarar föremål i museer, finns det genbanker som frysförvarar fröer i väntan på... ja, något oklart. Men vi måste också odla de gamla växterna för att bevara dem och det är här alla trädgårdsodlare kommer in i bilden. Vi håller ett genmaterial vid liv och låter det gradvis anpassas till klimatförändringar och lokala förutsättningar. Gamla sorter har ofta en stor genetisk spridning, vilket är en nackdel för den storskaliga odlingen. De kan gro och mogna ojämnt, se ut på olika sätt, svara dåligt på konstgödsling och vara svåra att skörda maskinellt. Samtidigt innebär den här spridningen ett skydd mot torka, blöta, angrepp av insekter och sjukdomar och allt möjligt som snabbt kan slå ut en väldigt likformig gröda. Alltid är det några ärter eller rovor som överlever och man får i alla fall någonting att äta, även under dåliga år. I en tid med snabba klimatförändringar kan de här grödorna förhoppningsvis bidra till matförsörjningen, just genom sin anpassningsförmåga. I mina trakter skulle till exempel gråärten kunna bli värdefull igen. Den är god, lättodlad, proteinrik och ger föda till såväl djur som människor. Rena Kinderägget!

De stora fröfirmorna är alltså oftast ointresserade av de här sorterna. Det finns små fröfirmor som kämpar på för att hålla ett stort sortiment med kulturarvssorter, men de kämpar i motvind mot hårda regler och höga avgifter för att få registrera och sälja sorter. Mer om detta här. Mot detta registrerings- och avgiftstjafs kan vi jobba politiskt, genom att stödköpa från de små firmorna och genom att odla gamla sorter och ta vara på fröer. Och så är det ju så himla roligt att odla gamla köksväxter!


No comments: