Sunday, May 13, 2012

Några frölänkar

Tips och läsning om kulturarvssorter och om att ta vara på egna frön

Föreningen Sesam samlar folk som bevarar fröer genom att själva odla dem i sina trädgårdar

Fröuppropet, en initiativ från Centrum för biologisk mångfald på Alnarp, där man uppmanade folk att sända in gamla sorter med dokumentation

Fröodling.se är en handbok på nätet om konsten att odla fram egna fröer från olika sorters köksväxter.

No comments: