Saturday, January 01, 2011

Dag 09 – Min tro

Ungefär såhär är min tro:
Att det finns en överordnad princip som är alltings ursprung och upprätthållare. Man kan kalla den för Gud, Moder Jord, Brahman eller Universum, det spelar egentligen ingen roll.
Att det finns en mening med mitt liv. Eller så finns det inte det. Det spelar inte heller så stor roll.
Att gåvan att födas till denna värld för ett ansvar med sig: att leva utan att skada och fördärva och i stället vårda och förvalta så gott vi kan.
Att vi ska behandla andra som vi själva vill bli behandlade.
Att vi ska reflektera över våra val och handlingar, vilka möjligheter vi har och vilka konsekvenser de kan få, även om vi inte kan överblicka dem fullt ut.
Att människor tillsammans kan åstadkomma mirakel .