Sunday, March 28, 2010

Efter vinter kommer översvämning


När snön smälter blir det alldeles oerhört tydligt att dräneringen inte är den bästa i min gräsmatta... Överväger alternativ användning för just den här delen av trädgården. Ankdamm? Guldfiskar? Bara en liten damm med fina växter och fristad för små djur som gillar vatten? Med nånsorts permakulturtänk är det enklaste ju att acceptera sakernas tillstånd och utnyttja dem till något bra :-)