Tuesday, October 16, 2007

De små handlingarnas betydelse

Jag läser om en forskningsrapport som visar att om den globala uppvärmningen ska kunna hållas på en hanterbar nivå så måste utsläppen av växthusgaser minskas med 100%. Nu. Genast. Även då kommer temperaturen att stiga åtminstone två grader, vilket ger svåra effekter på med instabilt väder, torka, skyfall och stigande havsnivåer. Och därmed åtföljande, närmast katastrofala svårigheter med odling och matförsörjning.

Någon som tror att utsläppen kommer att reduceras med 100% inom den närmaste framtiden? Nej, just det. Och de stora bovarna i dramat är som vanligt USA, där Bushadministrationen envetet vägrar ta frågan på allvar, och den hypersnabba tillväxten i Kina. Med flera. I det sammanhanget kan det tyckas fullkomligt ointressant vad man som svensk gör åt saken.

Det valsar runt en uppgift i pressen om att Sveriges andel av koldioxidutsläppen endast är 0,2%. Det är inte mycket. Men det är en stor del om man ser till hur få invånare Sverige har. Per person släpper vi ut mycket mer än vi borde. Samtidigt är det naturligtvis riktigt, att även om vi minskar våra utsläpp till noll, så påverkas de totala utsläppen knappast alls. Så då är det väl OK att köra på som vanligt? Eller?

Eller inte. För om världen ska kunna överleva klimatkrisen så måste ALLA i den industrialiserade världen ändra livsstil. Det går inte att gömma sig bakom det faktum att vi är få och inte släpper ut så mycket. Vi som lever i ett rikt land har den stora förmånen att kunna välja livsstil. Vi kan välja att konsumera mindre, sluta använda fossila bränslen, sluta använda plast, sluta importera en massa saker vi inte behöver. Vi kan odla grönsaker i stället för blommor i trädgårdar och parker, vi kan cykla till jobbet, värma våra hus med ved och dricka rent vatten från kran eller brunn. Det handlar inte om någon flummig gröna vågen-utopi utan om en krass verklighet. Om vi inte väljer idag, så kommer vi att tvingas göra det under betydligt värre omständigheter än nu.

Därför betyder de små handlingarna något. Det ÄR betydelsefullt att du tar med en tygkasse till affären i stället för att köpa en plastkasse. Eller väljer att äta morötter från ditt närområde i stället för växthusodlade och/eller importerade tomater. Eller någon av alla de tusentals BRA val vi kan göra varje dag. För det handlar inte bara om att göra bra val för klimat och miljö. Det handlar också om att välja en livsstil som fungerar även i ett samhälle med tilltagande livsmedelbrist, råvarubrist, transportproblem och allt annat som följer med den globala uppvärmningen. Om vi idag vänjer oss vid en långsiktigt hållbar livsstil så blir den nödvändiga omställningen lättare för oss, för våra barn och barnbarn. Kanske gör vi också erfarenheter som andra kan ha nytta av.

No comments: